Phương châm

Phương châm hoạt động

Action Guidelines

Chúng tôi luôn luôn làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, chủ động, sáng tạo, siêng năng, cẩn trọng và đam mê trong công việc. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện công tác quản lý một cách chính xác, minh bạch và luôn cung cấp những ản phẩm tốt nhất nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng, đồng nghiệp cũng như chính xí nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn trau dồi kiến thức, tìm kiếm và phát triển các công nghệ tiên tiến mới và các tiêu chuẩn mới để áp dụng vào các sản phẩm mà đơn vị chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi luôn hướng tới sự cân bằng trong các yếu tố cần thiết bền vững, ngân sách để sản xuất, khả năng hoạt động độc lập, hiệu quả công việc cũng như kế hoạch hiện tại và tương lai.

Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực hết sức mình để tiến tới:
 • Hệ thống quản ý quốc tế.
 • Giải pháp tiên phong.
 • Sản phẩm hoàn hảo.
We always work with the highest spirit and responsibility, proactive, creative, diligent, careful and passionate in our work. We are committed to performing management accurately, transparently and always providing the best products to bring maximum benefits to our customers, colleagues as well as our own business.

We always cultivate knowledge, search and develop new advanced technologies and new standards to apply to the products that our unit makes

We always aim for a balance in sustainability essentials, production budget, independence, work efficiency as well as current and future plans.

We have been, are and will try our best to move forward:
 • International management system.
 • Pioneering solution
 • Perfect product.

Chính sách về Sức khỏe Bảo vệ Môi trường

Policy On Health Environmental Protection

Mục tiêu

 • Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên, khách hàng và quần chúng
 • Giảm khí thải và ô nhiễm: Xí nghiệp cần đặt mục tiêu giảm khí thải và ô nhiễm từ quá trình sản xuất linh kiện cơ điện tử.
 • Bảo vệ môi trường, giảm sự nóng lên toàn cầu và thiệt hại gây cạn kiệt tầng ôzôn.
 • Quản lý chất thải: Mục tiêu này nhằm tối thiểu hóa và xử lý chất thải từ quá trình sản xuất.
 • Tăng cường giám sát và tuân thủ quy định: Mục tiêu này nhằm đảm bảo xí nghiệp tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Our target

 • Protect the health and safety of employees, customers, and the public.
 • Reduce emissions and pollution: The company aims to reduce emissions and pollution from the manufacturing process of electronic components.
 • Protect the environment, mitigate global warming, and prevent ozone depletion.
 • Waste management: This objective aims to minimize and properly handle waste generated from the manufacturing process.
 • Enhance monitoring and compliance with regulations: This objective aims to ensure that the company complies with environmental protection and health regulations.

Cam kết

 • Cam kết tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường: Xí nghiệp cam kết tuân thủ tất cả các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất linh kiện cơ điện tử.
 • Cam kết giảm khí thải và ô nhiễm: Xí nghiệp cam kết thực hiện các biện pháp để giảm khí thải và ô nhiễm từ quá trình sản xuất.
 • Cam kết quản lý chất thải: Xí nghiệp cam kết quản lý chất thải từ quá trình sản xuất một cách hiệu quả.

Our commitment

 • Commitment to compliance with environmental regulations and standards: The company commits to complying with all regulations and standards related to environmental protection in the manufacturing process of electronic components.
 • Commitment to reducing emissions and pollution: The company commits to implementing measures to reduce emissions and pollution from the manufacturing process.
 • Commitment to waste management: The company commits to effectively managing waste generated from the manufacturing process.

Xí nghiệp tư doanh Thuận Lợi

Thuan Loi Private Enterprise

Kết nối với chúng tôi:
 • 0912.125.165 - 0907.411.866
 • contact@thuanloi.com.vn
 • www.thuanloi.com.vn
 • Thông tin liên hệ
  Địa chỉ: Khu Hạ thị trấn Kẻ Sặt Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương
  Điện thoại: 03203.777240
 • ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  Giấy phép kinh doanh số 0800056925 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp
 • NGƯỜI ĐẠI DIỆN
  PHẠM QUANG THỜI
  Chủ doanh nghiệp


Văn phòng đại diện Hà Nội: Số 1 Ngách 31 ngõ 298 Đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 0907.411.866 | Email: contact@thuanloi.com | Website: https://www.thuanloi.com.vn